Day: May 9, 2024

1 min read

ओतूर दि.९:- जुन्नर तालुक्यातील ओतूर, पिंपरी पेंढार जिल्हा परिषद गटातील ग्रामपंचायत श्री क्षेत्र ओझर नं.२ येथे उमेद अभियान अंतर्गत स्थापन"...

बातमी कॉपी करणे कायद्याने गुन्हा आहे